Okres przyjmowania zgłoszeń od 3 października 2022 r. do 27 listopada 2022 r.
Jak wziąć udział w loterii?
Zrób zakupy za minimum 35 zł brutto, w tym kup minimum 1 produkt wybranej marki (na jednym paragonie lub fakturze VAT) w punkcie sprzedaży detalicznej działającym pod marką „Kupiec”. Lista sklepów dostępna tutaj****
Prześlij swoje zgłoszenie za pośrednictwem strony loterii www.loteriakupiec.pl lub wysyłając SMS***** na numer 7057 o treści: Kupiec_numer dowodu zakupu.
Zgłaszając uczestnictwo przez aplikację mobilną KUPIEC – otrzymasz dodatkową szansę w loterii!
Weź udział w losowaniu! Okres przyjmowania zgłoszeń od dnia 3 października 2022 r. do dnia 27 listopada 2022 r.
Regulamin loterii dostępny jest tutaj, a także w biurze Organizatora, tj. pod adresem i360 Sp. z o.o., ul. Elizy Orzeszkowej 17, lokal U5, 15-084 Białystok.

Administratorem danych osobowych Uczestników loterii jest Polska Grupa Zakupowa Kupiec Sp. z o.o., ul. Promienna 1A, 44-240 Żory
*Przedmiotem losowania jest nagroda w postaci samochodu osobowego marki Toyota C-HR, 1,8 Hybrid 122 KM, wersja Comfort, kolor Pure White o wartości 116 457,00 zł wraz z kwotą pieniężną w wysokości 12 940,00 zł.
**Przedmiotem losowań są 4 nagrody w postaci iPhone 13 o wartości 4 199,00 zł brutto każdy, wraz z kwotą pieniężną w wysokości 467,00 zł.
***Przedmiotem losowań są 4 nagrody w postaci Playstation 5 o wartości 3 840,00 zł brutto każdy, wraz z kwotą pieniężną w wysokości 427,00 zł.
****Okres przyjmowania zgłoszeń od 3 października 2022 r. do 27 listopada 2022 r. w sklepach Kupiec. Szczegółowa lista sklepów dostępna na www.pgzkupiec.pl/sklepy.
*****Koszt SMS-a to 0,62 zł brutto (0,50 zł netto + 23% VAT). Wysyłając SMS-a, Uczestnik oświadcza, że jest świadomy obowiązku poniesienia tej opłaty, zgadza się na jej poniesienie, a udział w loterii odbywa się na wyraźne jego żądanie.
Marki biorące udział w loterii:
Weź udział
Loteria przeznaczona jest dla osób pełnoletnich.
Okres przyjmowania zgłoszeń od 3 października 2022 r. do 27 listopada 2022 r.
Dziękujemy za udział w loterii
Termin przyjmowania zgłoszeń upłynął w dn. 2022-11-27 r.
Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO, informujemy, iż:
1. Uprzejmie informujemy, że współadministratorami Państwa danych są:
- Polska Grupa Zakupowa Kupiec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach, ul. Promienna 1A, 44-240 Żory, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000436213, REGON: 242967520, NIP: 633-223-13-13. Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: dane.osobowe@pgzkupiec.pl oraz listownie na adres biura Administratora wskazany powyżej.
- i360 Sp. z o.o., ul. H. Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź. Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: iod@i360.com.pl oraz listownie na adres siedziby wskazany powyżej.
2. Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z organizacją i uczestnictwem w loterii promocyjnej „LOTERIA NAPĘDZANA NAGRODAMI”– podstawę prawną przetwarzania stanowi Państwa zgoda na przetwarzanie danych - art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, przez Polska Grupa Zakupowa Kupiec Sp. z o.o.
3. Ponadto, w odniesieniu do danych osobowych uczestników loterii promocyjnej „LOTERIA NAPĘDZANA NAGRODAMI”, którzy uzyskali nagrodę podstawą prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze i360 Sp. z o.o. – art. 6 ust. 1 pkt c) RODO. Chodzi tutaj m.in. o następujące obowiązki:
• Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w tym pobór podatku, sporządzanie i składanie deklaracji PIT-8AR (dotyczy laureata nagrody głównej oraz laureatów nagród pierwsze rzędu w loterii),
• Archiwizacja danych związanych z urządzanymi grami losowymi wymagana przepisami Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie sposobu oraz zakresu archiwizacji danych związanych z urządzanymi grami hazardowymi przez sieć Internet,
• Przechowywanie danych przekazanych Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej o transakcjach powyżej 15.000,00 euro przeprowadzonych poza rachunkami bankowymi wymagane przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (dotyczy wyłącznie laureatów nagród rzeczowych o wartości powyżej 15.000,00 euro),
• Stosowania środków bezpieczeństwa finansowego wynikające z Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1535 ze zm.).
4. Państwa dane będą przetwarzane również w celu marketingowym, o ile wyrażą Państwo na to wyraźną, odrębną zgodę – w takim przypadku podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust 1 pkt a) RODO przez Polska Grupa Zakupowa Kupiec Sp. z o.o. 5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane przez Polska Grupa Zakupowa Kupiec Sp. z o.o. do czasu cofnięcia przez Państwa zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do tychże celów. Dane przetwarzane na innej podstawie będą przetwarzane przez i360 Sp. z o.o. do dnia 31 grudnia 2028 r. 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do kontroli ich przetwarzania. Posiadają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub profilowania przez Administratora Państwa danych osobowych. Sprzeciw mogą Państwo zgłosić w dogodny dla siebie sposób poprzez:
• wysłanie wiadomości na adres e-mail dane.osobowe@pgzkupiec.pl, lub pisząc listownie na adres wskazany powyżej, gdy Administratorem jest Polska Grupa Zakupowa Kupiec Sp. z o.o.
• wysłanie wiadomości na adres e-mail iod@i360.com.pl lub pisząc listownie na adres biura Organizatora wskazany w pkt 1.14 Regulaminu, gdy Administratorem jest i360 Sp. z o.o.
7. Posiadają Państwo prawo, aby w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania Państwa danych przez Administratora, o ile nie istnieje inna podstawa prawna do ich przetwarzania (np. niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze). 8. Jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. 9. Podanie przez Państwa danych nie jest wymogiem ustawowym, jednak niezbędnym, aby wziąć udział w loterii promocyjnej „LOTERIA NAPĘDZANA NAGRODAMI” bądź otrzymania nagrody w przypadku wygranej. Brak zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych nie wyklucza Państwa udziału w loterii promocyjnej. 10. Informujemy, że podane przez Państwa dane będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu) w zakresie danych podanych przez Państwa w procesie rejestracji oraz danych o Państwa aktywności w loterii promocyjnej, a efektem profilowania będzie przypisanie Państwu statusu rozliczeń podatkowych, przesyłanie dopasowanej do Państwa potrzeb komunikacji. 11. Informujemy, że Administrator Polska Grupa Zakupowa Kupiec Sp. z o.o. powierzył przetwarzanie Państwa danych w celu organizacji loterii promocyjnej „LOTERIA NAPĘDZANA NAGRODAMI” i360 Sp. z o.o., ul. H. Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź. Ponadto Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom, z którymi administrator lub w/w podmiot przetwarzający zawarli umowę powierzenia lub podpowierzenia przetwarzania danych osobowych. 12. i360 Sp. z o.o. jako administrator powierzył przetwarzanie Państwa danych firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie oraz organom administracji publicznej (urzędom skarbowym, urzędom celno-skarbowym, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej itd.) lub innym, które wspierają administratora przy realizacji wyznaczonych celów, na podstawie umowy powierzenia danych osobowych bądź przepisów prawa. 13. Państwa dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
*Pole obowiązkowe.
Procedura rejestracji gracza
Laureaci
Nagroda główna
Toyota C-HR HYBRID
HALINA S., SUCHA BESKIDZKA
Playstation 5
IRENA W., MAKÓW PODHALAŃSKI
DOROTA O., KĘTY
AGATA L., ŁĘTOWNIA
MAŁGORZATA P., KRZCZONÓW
iPhone 13
BOGUSŁAW D., BELSK DUŻY
MARIUSZ K., BOLESŁAWIEC
KATARZYNA S., CIESZYN
ANNA M., BIELSKO - BIAŁA
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
Regulamin
Kontakt
Jeśli masz pytanie,
skontaktuj się z nami!
i360 Sp. z o.o.
ul. Elizy Orzeszkowej 17 lok. U5
15-084 Białystok z dopiskiem:
„Loteria Napędzana Nagrodami”
lub
kupiec@i360.com.pl
*Pole obowiązkowe.
Adres korespondencyjny
i360 Sp. z o.o.
ul. Elizy Orzeszkowej 17 lok. U5
15-084 Białystok
Dane Organizatora
i360 Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000339847, REGON 142057582, NIP: 701 020 61 78, kapitał zakładowy: 489 375,00 złotych w całości opłacony.
Zezwolenie
Loteria promocyjna „Loteria Napędzana Nagrodami” organizowana przez i360 Sp. z o.o. na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi 1001-IOA.4243.92.2022.S.MJ z dnia 30 września 2022 r.
Zapewnienie ochrony małoletnich przy sposobie prezentacji informacji handlowych na stronie internetowej
Wykonując obowiązek, o którym mowa w art. 15 i ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie zapewnienia ochrony małoletnich przy sposobie prezentacji informacji handlowych na stronie internetowej, organizator oświadcza, iż niniejsza strona internetowa nie zawiera informacji handlowych.
Informacje o ryzyku związanym z hazardem
Nazwy instytucji świadczących pomoc osobom z problemami hazardowymi wraz z linkiem do strony tych instytucji