Okres przyjmowania zgłoszeń od dnia 18 października 2021 r. do dnia 12 grudnia 2021 r.
  Zasady
Jak wziąć udział w loterii?
Zrób zakupy za minimum 35 zł brutto, w tym kup minimum 1 produkt wybranej marki (na jednym paragonie lub fakturze VAT) w punkcie sprzedaży detalicznej działającym pod marką „Kupiec”. Lista sklepów dostępna tutaj***
Prześlij swoje zgłoszenie za pośrednictwem strony loterii www.loteriakupiec.pl lub wysyłając SMS***** na numer 7057 o treści: Kupiec_numer dowodu zakupu.
Zgłaszając uczestnictwo przez aplikację mobilną KUPIEC – otrzymasz dodatkową szansę w loterii!
Weź udział w losowaniu! Okres przyjmowania zgłoszeń od dnia 18 października 2021 r. do dnia 12 grudnia 2021 r.
Regulamin loterii dostępny jest tutaj, a także w biurze Organizatora, tj. pod adresem i360 Sp. z o.o., ul. Elizy Orzeszkowej 17, lokal U5, 15-084 Białystok.

Administratorem danych osobowych Uczestników loterii jest Polska Grupa Zakupowa Kupiec Sp. z o.o., ul. Promienna 1A, 44-240 Żory.
*Przedmiotem losowania są 3 nagrody w postaci samochodu osobowego: 2 samochody marki Toyota AYGO – Y’21 1,0 VVT-i 72 KM, o wartości 46 900,00 zł każdy, wraz z kwotą pieniężną w wysokości 5 211,00 zł oraz 1 samochód marki Toyota AYGO – Y’21 1,0 VVT-i 72 KM o wartości 47 600,00 zł wraz z kwotą pieniężną w wysokości 5 289,00 zł.
**Przedmiotem losowań są 2 nagrody w postaci urządzenia Thermomix TM6, o wartości 5 495,00 zł brutto każdy, wraz z kwotą pieniężną w wysokości 611,00 zł.
***Przedmiotem losowań jest 80 nagród pieniężnych o wartości 100,00 zł każda.
****Okres przyjmowania zgłoszeń od 18 października 2021 r. do 12 grudnia 2021 r. w sklepach Kupiec. Szczegółowa lista sklepów dostępna na www.pgzkupiec.pl/sklepy.
*****Koszt SMS-a to 0,62 zł brutto (0,50 zł netto + 23% VAT). Wysyłając SMS-a, Uczestnik oświadcza, że jest świadomy obowiązku poniesienia tej opłaty, zgadza się na jej poniesienie, a udział w loterii odbywa się na wyraźne jego żądanie.
Marki biorące udział w loterii:
  Weź udział
Loteria przeznaczona jest dla osób pełnoletnich. Okres przyjmowania zgłoszeń od dnia 18 października 2021 r. do dnia 12 grudnia 2021 r.
Dziękujemy za udział w loterii
Termin przyjmowania zgłoszeń upłynął w dn. 2021-12-12 r.
1. Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych jest Polska Grupa Zakupowa Kupiec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach, ul. Promienna 1A, 44-240 Żory, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000436213, REGON: 242967520, NIP: 633-223-13-13. 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: dane.osobowe@pgzkupiec.pl oraz listownie na adres biura Administratora wskazany powyżej. 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z organizacją i uczestnictwem w loterii promocyjnej „Loteria Polskiej Grupy Zakupowej Kupiec” – podstawę prawną przetwarzania stanowi zgoda na przetwarzanie danych art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Ponadto podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze – art. 6 ust. 1 pkt c) RODO. Chodzi tutaj m.in. o następujące obowiązki:
• Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w tym pobór podatku, sporządzanie i składanie deklaracji PIT-8AR (dotyczy wyłącznie laureatów nagród głównych, nagród pierwszego rzędu oraz nagród drugiego rzędu w Loterii),
• Archiwizacja danych związanych z urządzanymi grami losowymi wymagana przepisami Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie sposobu oraz zakresu archiwizacji danych związanych z urządzanymi grami hazardowymi przez sieć Internet.
4. Państwa dane będą przetwarzane również w celu marketingowym, o ile wyrażą na to Państwo wyraźną, odrębną zgodę – podstawa przetwarzania art. 6 ust 1 pkt a) RODO. 5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody, a dane przetwarzane na innej podstawie będą przetwarzane przez Administratora do dnia 31 grudnia 2027 r. W przypadku przetwarzania danych do celów marketingowych dane będą przetwarzane przez Administratora do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do tychże celów. 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do kontroli ich przetwarzania. Posiadają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub profilowania przez Administratora Państwa danych osobowych. Mogą Państwo zgłosić sprzeciw w dogodny dla siebie sposób, w szczególności przez wysłanie wiadomości na adres e-mail: dane.osobowe@pgzkupiec.pl lub pisząc listownie na adres biura Organizatora wskazany w pkt 1.14 Regulaminu. 7. Posiadają Państwo prawo, aby w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych przez Administratora, o ile nie istnieje inna podstawa prawna do ich przetwarzania (np. niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze). 8. Jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. 9. Podanie przez Państwa danych nie jest wymogiem ustawowym, jednak niezbędnym, aby wziąć udział w Loterii. Brak zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych nie wyklucza udziału Państwa w Loterii. 10. Podane przez Państwa dane będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu) w zakresie danych podanych przez Państwa w procesie rejestracji oraz danych o Państwa aktywności w Loterii, a efektem profilowania będzie przypisanie Państwu statusu rozliczeń podatkowych i przesyłanie dopasowanej do Państwa potrzeb komunikacji. 11. Informujemy, że Administrator powierzył przetwarzanie Państwa danych i360 Sp. z o.o., w celu realizacji niniejszej Loterii. Ponadto Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom, z którymi Administrator lub ww. podmiot przetwarzający zawarli umowę powierzenia lub podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie oraz organom administracji publicznej (urzędom skarbowym, urzędom celno-skarbowym, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej itd.). 12. Państwa dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
*Pole obowiązkowe.
Procedura rejestracji gracza
  Laureaci
Nagroda główna
3 x Toyota Aygo
BEATA P., RADWANICE
KRZYSZTOF Ł., OŁAWA
JADWIGA W., WROCŁAW
Thermomix TM6
MARZENA B., KRZESZOWICE
ŁUKASZ L., GŁOGÓW
100 zł
ANTONI K., KRAKÓW
ZDZISŁAW W., BUDZÓW
ANASTASIIA A., NIEPOŁOMICE
LAURA B., GÓRA KALWARIA
RENATA S., ŁĘTOWNIA
PAWEŁ S., WIELICZKA
MAŁGORZTA S., PROSZOWICE
EWELINA C., SUCHA BESKIDZKA
JOANNA B., ZAGÓRZE
PAWEŁ U., ZALASOWA
ROBERT B., STANIĄTKI
ANNA K., PODŁĘŻE
KRYSTYNA R., SOSNOWIEC
ELŻBIETA D., SUCHA BESKIDZKA
LUCYNA S., SUSZEC
DOMINIK B., MIĘDZYRZECZE DOLNE
KATARZYNA B., BĄKÓW
MAŁGORZATA P., TARNOWSKIE GÓRY
ANETA M., CZELADŹ
CELINA K., RUDZICZKA
PIOTR M., SUCHA BESKIDZKA
KLAUDIA K., BIELSKO-BIAŁA
MICHAŁ P., TYCHY
RAFAŁ K., GÓRA KALWARIA
ADAM P., NOWA WIEŚ
KAMIL K., KLIMONTÓW
MAŁGORZATA K., BIELSKO-BIALA
ANDRZEJ B., HAŻLACH
LUDWIK H., GORLICE
PAWEL ć., BIELSKO-BIAŁA
MAGDALENA V., ŻORY
DOROTA K., KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
MARTA Z., WROCŁAW
ELŻBIETA L., MAZAŃCOWICE
MICHAŁ K., PIASEK
MACIEJ K., BUJAKÓW
SYLWIA P., CIESZYN
KRZYSZTOF G., TUCHÓW
KRYSTYNA D., NIEPOŁOMICE
DAWID M., SUCHA BESKIDZKA
PAWEŁ M., SUCHA BESKIDZKA
KAMILA O., PROSZOWICE
AGNIESZKA T., KONIUSZA
MAGDALENA P., SZYNWAŁD
RUTA J., CZERWIONKA-LESZCZYNY
ALEKSANDRA P., SUSZEC
KRYSTYNA G., PRZEGĘDZA
BEATA L., ZABRZE
KRYSTYNA J., CZARKÓW
ANNA W., PORĄBKA
MAŁGORZATA K., BIELSKO-BIAŁA
PIOTR C., JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
NATALIA B., PIESZYCE
AGATA L., ŁĘTOWNIA
DANUTA L., JEDLINA ZDRÓJ
AGNIESZKA K., TENCZYNEK
MIROSŁAWA K., KLIMONTÓW
KATARZYNA S., GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
JACEK B., WARSZAWA
MONIKA W., KOSZYCE
ANDRZEJ K., BIELSKO-BIAŁA
ZBIGNIEW P., KRAKÓW
MIROSŁAW W., BUJAKÓW
ADAM R., ŻORY
MARCIN B., KROTOSZYN
AGNIESZKA H., JASTRZĘBIE ZDRÓJ
PAWEŁ T., ZGIERZ
RAFAŁ C., TUCHÓW
MONIKA K., SUCHA BESKIDZKA
MAŁGORZATA B., KOZY
EWA S., PODŁĘŻE
BOŻENA P., LISIA GÓRA
AGATA S., PISARZOWICE
AGA J., PODŁĘŻE
KAROLINA D., ZALASOWA
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
  Regulamin
  Kontakt
Jeśli masz pytanie,
skontaktuj się z nami!
i360 Sp. z o.o.
ul. Elizy Orzeszkowej 17 lok. U5
15-084 Białystok z dopiskiem:
„Loteria Polskiej Grupy Zakupowej Kupiec”
lub
kupiec@i360.com.pl
*Pole obowiązkowe.
Adres korespondencyjny
i360 Sp. z o.o.
ul. Elizy Orzeszkowej 17 lok. U5
15-084 Białystok
Dane Organizatora
i360 Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000339847, REGON 142057582, NIP: 701 020 61 78, kapitał zakładowy: 489 375,00 złotych w całości opłacony.
Zezwolenie
Loteria promocyjna „Loteria Polskiej Grupy Zakupowej Kupiec” organizowana przez i360 Sp. z o.o. na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi 1001-IOA.4243.96.2021.S.WT z dnia 13 października 2021 r.
Zapewnienie ochrony małoletnich przy sposobie prezentacji informacji handlowych na stronie internetowej
Wykonując obowiązek, o którym mowa w art. 15 i ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie zapewnienia ochrony małoletnich przy sposobie prezentacji informacji handlowych na stronie internetowej, organizator oświadcza, iż niniejsza strona internetowa nie zawiera informacji handlowych.
Informacje o ryzyku związanym z hazardem
Nazwy instytucji świadczących pomoc osobom z problemami hazardowymi wraz z linkiem do strony tych instytucji