USTAWIENIA PLIKÓW COOKIE

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy technologie internetowe różnego rodzaju – własne i od osób trzecich – w tym pliki cookie, aby zoptymalizować Państwa doświadczenia. Oprócz technologii internetowych, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony www, obejmują to również technologie internetowe do analityki internetowej i wyświetlania ukierunkowanych reklam. Korzystanie z nich jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość lub zmienić ustawienia pod linkiem „Zmień moje preferencje” lub bezpośrednio w przeglądarce internetowej.

Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych i zawartości technologii internetowych można znaleźć w naszej polityce prywatności oraz polityce dotyczącej plików cookie.

Okres przyjmowania zgłoszeń od 9 października 2023 r. do 3 grudnia 2023 r.
Jak wziąć udział w loterii?
Zrób zakupy za minimum 35 zł brutto, w tym kup minimum 1 produkt wybranej marki (na jednym paragonie lub fakturze VAT) w punkcie sprzedaży detalicznej działającym pod marką „Kupiec”. Lista sklepów dostępna tutaj***
Prześlij swoje zgłoszenie za pośrednictwem strony loterii www.loteriakupiec.pl lub wysyłając SMS**** na numer 4363 o treści: Kupiec_numer dowodu zakupu.
Zgłaszając uczestnictwo przez aplikację mobilną KUPIEC – otrzymasz dodatkową szansę w loterii!
Weź udział w losowaniu! Okres przyjmowania zgłoszeń od dnia 9 października 2023 r. do dnia 3 grudnia 2023 r.
Regulamin loterii dostępny jest tutaj, a także w biurze Organizatora, tj. pod adresem i360 Sp. z o.o., ul. Elizy Orzeszkowej 17, lokal U5, 15-084 Białystok.

Administratorem danych osobowych Uczestników loterii jest Polska Grupa Zakupowa Kupiec Sp. z o.o., ul. Promienna 1A, 44-240 Żory
*Przedmiotem losowania jest nagroda w postaci samochodu osobowego marki Hyundai Tucson Suv, 1.6 T-GDU 6MT 2WD 150KM Manualna 6-bieg. Smart 2023, kolor Atlas White o wartości 144 962,99zł wraz z kwotą pieniężną w wysokości 16 107,00 zł.
**Przedmiotem losowań jest 11 nagród w postaci vouchera do Fly.pl o wartości 2 000,00 zł brutto.
***Okres przyjmowania zgłoszeń od 9 października 2023 r. do 3 grudnia 2023 r. w sklepach Kupiec. Szczegółowa lista sklepów dostępna na www.pgzkupiec.pl/sklepy.
****Koszt SMS-a według stawek operatora. Uczestnik oświadcza, że: jest świadomy obowiązku poniesienia tej opłaty, zgadza się na jej poniesienie, a udział w loterii odbywa się na wyraźne jego żądanie.
Marki biorące udział w loterii:
Weź udział
Loteria przeznaczona jest dla osób pełnoletnich.
Okres przyjmowania zgłoszeń od 9 października 2023 r. do 3 grudnia 2023 r.
Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO informujemy, iż: Czytaj więcej >
1. Współadministratorami Państwa danych są:
- Polska Grupa Zakupowa Kupiec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach (44-240), z adresem przy ul. Promiennej 1A w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000436213, REGON: 242967520, NIP: 633-223-13-13 o kapitale zakładowym: 90 000,00 zł. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: dane.osobowe@pgzkupiec.pl oraz listownie na adres siedziby wskazany powyżej.
- i360 Sp. z o.o., ul. H. Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000339847, o kapitale zakładowym w wysokości 489.375,00 zł, opłaconym w całości, posługująca się numerem statystycznym REGON: 142057582 i numerem identyfikacji podatkowej NIP: 7010206178. Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem e-mail iod@i360.com.pl oraz listownie na adres siedziby wskazany powyżej.
2. Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z organizacją i uczestnictwem w loterii promocyjnej „KOSZYK PEŁEN KILOMETRÓW", podstawę prawną przetwarzania danych stanowi Państwa zgoda na przetwarzanie danych - art 6. ust. 1 pkt a) RODO, przez Polska Grupa Zakupowa Kupiec Sp. z o.o.
3. Ponadto, w odniesieniu do danych osobowych uczestników loterii promocyjnej „KOSZYK PEŁEN KILOMETRÓW ", którzy uzyskali nagrodę, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze i360 Sp. z.o.o. - art. 6 ust. 1 pkt c) RODO. Chodzi tutaj m.in. o następujące obowiązki:
• Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w tym pobór podatków, sporządzanie i składanie deklaracji PIT-8AR (dotyczy laureatów nagrody głównej),
• Archiwizacja danych związanych z urządzanymi grami losowymi wymagana przepisami Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie sposobu oraz zakresu archiwizacji danych związanych z urządzanymi grami hazardowymi przez sieć Internet,
• Stosowania środków bezpieczeństwa finansowego wynikające z Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U z 2021 r. poz. 1535 ze zm.).
4. Państwa dane będą przetwarzane również w celu marketingowym, o ile wyrażą Państwo na to wyraźną, odrębną zgodę w takim przypadku podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust 1 pkt a) RODO przez Polska Grupa Zakupowa Kupiec Sp. z o.o. 5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane przez Polska Grupa Zakupowa Kupiec Sp. z o.o. do czasu cofnięcia przez Państwa zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do tychże celów. Dane przetwarzane na innej podstawie będą przetwarzane przez i360 Sp z o.o. do dnia 31 grudnia 2029. 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do kontroli ich przetwarzania. Posiadają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub profilowania przez Administratora Państwa danych osobowych. Sprzeciw mogą Państwo zgłosić w dogodny dla siebie sposób poprzez:
• wysłanie wiadomości na adres e-mail dane.osobowe@pgzkupiec.pl lub pisząc listownie na adres wskazany powyżej, gdy Administratorem jest Polska Grupa Zakupowa Kupiec Sp. z o.o.
• wysłanie wiadomości na adres e-mail iod@i360.com.pl lub pisząc listownie na adres biura Organizatora wskazany w pkt 1.14 Regulaminu, gdy Administratorem jest i360 Sp. z o.o.
7. Posiadają Państwo prawo, aby w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania Państwa danych przez Administratora, o ile nie istnieje inna podstawa prawna do ich przetwarzania (np. niezbędność przetwarzana do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze). 8. Jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. 9. Podanie przez Państwa danych nie jest wymogiem ustawowym, jednak niezbędnym, aby wziąć udział w loterii promocyjnej „KOSZYK PEŁEN KILOMETRÓW’ bądź otrzymania nagrody w przypadku wygranej. Brak zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych nie wyklucza Państwa udziału w loterii promocyjnej. 10. Informujemy, że podane przez Państwa dane będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu) w zakresie danych podanych przez Państwa w procesie rejestracji oraz danych o Państwa aktywności w loterii promocyjnej, a efektem profilowania będzie przypisanie Państwu statusu rozliczeń podatkowych, przesyłanie dopasowanej do Państwa potrzeb komunikacji. 11. Informujemy, że Administrator Polska Grupa Zakupowa Kupiec Sp. z o.o. powierzył przetwarzanie Państwa danych w celu organizacji loterii promocyjnej „KOSZYK PEŁEN KILOMETRÓW" i360 Sp. z o.o., ul. H.Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź. Ponadto Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom, z którymi administrator lub ww. podmiot przetwarzający zawarli umowę powierzenia lub podpowierzenia przetwarzania danych osobowych. 12. i360 Sp. z o.o. jako administrator powierzył przetwarzanie Państwa danych firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie oraz organom administracji publicznej (urzędom skarbowym, urzędom celno-skarbowym, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej itd.) lub innym, które wspierają administratora przy realizacji wyznaczonych celów, na podstawie umowy powierzenia danych osobowych bądź przepisów prawa. 13. Państwa dane nie będą przekazywane do obiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
*Pole obowiązkowe.
Laureaci
Nagroda główna
HYUNDAI TUCSON SUV SMART
Losowanie nie odbyło się jeszcze.
VOUCHER FLY.PL o wartości 2000 zł
MARCIN G., FILIPOWICE
AGNIESZKA G., SUCHA BESKIDZKA
BOŻENA M., KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
MAŁGORZATA L., CZERWIONKA-LESZCZYNY
BARBARA G., WOLA FILIPOWSKA
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
Regulamin
Kontakt
Jeśli masz pytanie,
skontaktuj się z nami!
i360 Sp. z o.o.
ul. Elizy Orzeszkowej 17 lok. U5
15-084 Białystok z dopiskiem:
„KOSZYK PEŁEN KILOMETRÓW”
lub
kupiec@i360.com.pl
*Pole wymagane.
Adres korespondencyjny
i360 Sp. z o.o.
ul. Elizy Orzeszkowej 17 lok. U5
15-084 Białystok
Dane Organizatora
i360 Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000339847, REGON 142057582, NIP: 701 020 61 78, kapitał zakładowy: 489 375,00 złotych w całości opłacony.
Zezwolenie
Loteria promocyjna „KOSZYK PEŁEN KILOMETRÓW” organizowana przez i360 Sp. z o.o. na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi 1001- IOA.4243.83.2023.S.KI 1001- IOA.4243.23.2023.5.KI z dnia 18.09.2023 r.
Zapewnienie ochrony małoletnich przy sposobie prezentacji informacji handlowych na stronie internetowej
Wykonując obowiązek, o którym mowa w art. 15 i ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie zapewnienia ochrony małoletnich przy sposobie prezentacji informacji handlowych na stronie internetowej, organizator oświadcza, iż niniejsza strona internetowa nie zawiera informacji handlowych.
Nazwy instytucji świadczących pomoc osobom z problemami hazardowymi wraz z linkiem do strony tych instytucji
Informacje o ryzyku związanym z hazardem
Procedura rejestracji gracza