Co 2 tygodnie**
Voucher na wakacje
o wartości 5 000 zł
Co tydzień***
Voucher na weekend
we dwoje o wartości 1 000 zł
Codziennie****
Karta przedpłacona
o wartości 500 zł
Okres przyjmowania zgłoszeń od dnia 12 października 2020 r. do dnia 6 grudnia 2020 r.
Jak wziąć udział w loterii?
Zrób zakupy za minimum 25 zł brutto, w tym kup minimum 1 produkt wybranej marki (na jednym paragonie lub fakturze VAT) w punkcie sprzedaży detalicznej działającym pod marką „Kupiec”. Lista sklepów: www.pgzkupiec.pl/sklepy*****
Prześlij swoje zgłoszenie za pośrednictwem strony loterii www.loteriakupiec.pl lub wysyłając SMS****** na numer 7057 o treści: Kupiec_numer dowodu zakupu.
Weź udział w losowaniu! Okres przyjmowania zgłoszeń od dnia 12 października 2020 r. do dnia 6 grudnia 2020 r.
Regulamin loterii dostępny jest tutaj, a także w biurze Organizatora, tj. pod adresem i360 Sp. z o.o., ul. Elizy Orzeszkowej 17, lokal U5, 15-084 Białystok.
Administratorem danych osobowych Uczestników loterii jest Polska Grupa Zakupowa Kupiec Sp. z o.o., ul. Promienna 1A, 44-240 Żory.
*Przedmiotem losowania jest nagroda w postaci samochodu osobowego marki FIAT 500, o wartości 53 850,00 zł, wraz z kwotą pieniężną w wysokości 5 983,00 zł oraz FIAT TIPO o wartości 51 250,00 zł wraz z kwotą pieniężną w wysokości 5 694,00 zł.
**Przedmiotem losowań są nagrody w postaci 4 voucherów uprawniających do dokonania zakupu wycieczki na portalu www.fly.pl o wartości 5 000,00 zł brutto każdy, wraz z kwotą pieniężną w wysokości 556,00 zł.
***Przedmiotem losowań są nagrody w postaci 8 voucherów uprawniających do dokonania zakupu wycieczki na portalu www.fly.pl o wartości 1 000,00 zł brutto każdy.
****Przedmiotem losowań są nagrody w postaci 40 kart przedpłaconych o wartości 500,00 zł każda. Losowania odbywają się od poniedziałku do piątku.
*****Loteria promocyjna trwa od 12 października 2020 r. do 6 grudnia 2020 r. w sklepach Kupiec. Szczegółowa lista sklepów dostępna na www.pgzkupiec.pl/sklepy.
******Koszt SMS-a to 0,62 zł brutto (0,50 zł netto + 23% VAT). Wysyłając SMS-a, Uczestnik oświadcza, że jest świadomy obowiązku poniesienia tej opłaty, zgadza się na jej poniesienie, a udział w loterii odbywa się na wyraźne jego żądanie.
Marki biorące udział w loterii:
Loteria przeznaczona jest dla osób pełnoletnich. Okres przyjmowania zgłoszeń od 12.10.2020 r. do 06.12.2020 r.
Dziękujemy za udział w loterii
Termin przyjmowania zgłoszeń upłynął w dn. 2020-12-06 r.
1. Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych jest Polska Grupa Zakupowa Kupiec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach, ul. Promienna 1A, 44-240 Żory, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000436213, REGON: 242967520, NIP: 633-223-13-13. 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: dane.osobowe@pgzkupiec.pl oraz listownie na adres biura Administratora wskazany powyżej. 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z organizacją i uczestnictwem w loterii promocyjnej „Loteria Polskiej Grupy Zakupowej Kupiec” – podstawę prawną przetwarzania stanowi zgoda na przetwarzanie danych art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Ponadto podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze – art. 6 ust. 1 pkt c) RODO. Chodzi tutaj m.in. o następujące obowiązki:
• Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w tym pobór podatku, sporządzanie i składanie deklaracji PIT-8AR (dotyczy wyłącznie laureatów nagród głównych, nagród pierwszego rzędu oraz nagród drugiego rzędu w Loterii),
• Archiwizacja danych związanych z urządzanymi grami losowymi wymagana przepisami Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie sposobu oraz zakresu archiwizacji danych związanych z urządzanymi grami hazardowymi przez sieć Internet.
4. Państwa dane będą przetwarzane również w celu marketingowym, o ile wyrażą na to Państwo wyraźną, odrębną zgodę – podstawa przetwarzania art. 6 ust 1 pkt a) RODO. 5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody, a dane przetwarzane na innej podstawie będą przetwarzane przez Administratora do dnia 31 grudnia 2026 r. W przypadku przetwarzania danych do celów marketingowych dane będą przetwarzane przez Administratora do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do tychże celów. 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do kontroli ich przetwarzania. Posiadają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub profilowania przez Administratora Państwa danych osobowych. Mogą Państwo zgłosić sprzeciw w dogodny dla siebie sposób, w szczególności przez wysłanie wiadomości na adres e-mail: dane.osobowe@pgzkupiec.pl lub pisząc listownie na adres biura Organizatora wskazany w pkt 1.14 Regulaminu. 7. Posiadają Państwo prawo, aby w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych przez Administratora, o ile nie istnieje inna podstawa prawna do ich przetwarzania (np. niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze). 8. Jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. 9. Podanie przez Państwa danych nie jest wymogiem ustawowym, jednak niezbędnym, aby wziąć udział w Loterii. Brak zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych nie wyklucza udziału Państwa w Loterii. 10. Podane przez Państwa dane będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu) w zakresie danych podanych przez Państwa w procesie rejestracji oraz danych o Państwa aktywności w Loterii, a efektem profilowania będzie przypisanie Państwu statusu rozliczeń podatkowych i przesyłanie dopasowanej do Państwa potrzeb komunikacji. 11. Informujemy, że Administrator powierzył przetwarzanie Państwa danych i360 Sp. z o.o., w celu realizacji niniejszej Loterii. Ponadto Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom, z którymi Administrator lub ww. podmiot przetwarzający zawarli umowę powierzenia lub podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie oraz organom administracji publicznej (urzędom skarbowym, urzędom celno-skarbowym, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej itd.). 12. Państwa dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
*Pole obowiązkowe.
Procedura rejestracji gracza
Nagroda główna
Justyna H., F.H. „Karolina” s.c.
Filip J., Olivia Polska Sp. z o.o. Sp.k. Delikatesy Olivia
Voucher na wakacje o wartości 5 000 zł
Krzysztof I., An-Mar Sp. z o.o., Sp.k. Świstak nr 7
Wiesław K., Emi Market 7
Danuta R., Emi Market 1
Małgorzata B., Olivia Polska Sp. z o.o. Sp.k. Delikatesy Olivia
Voucher na weekend we dwoje
o wartości 1 000 zł
Gabriela Ś., P.P.U.H. MIX S.J. U.Z. Broda Z.
Kacper M., F.H. „Karolina” s.c.
Grzegorz W. , AG Łakota sp.jawna ANANAS
Katarzyna Ch., Paleo-2 Sklep 01 Proszowice
Leokadia S., F.W. SUŻYW Sp. z o.o. Market Jasień
Mateusz W., F.W. SUŻYW Sp. z o.o. Market Brody
Maria J., F.W. SUŻYW Sp. z o.o. Market Kaskada
Karta przedpłacona o wartości 500 zł
Łukasz L., Olivia Polska Sp. z o.o. Sp.k. Delikatesy Olivia
Anna Ł., F.H. „Karolina” s.c.
Krzysztof D. , An-Mar Sp. z o.o., Sp.k. Świstak nr 7
Katarzyna S., AG Łakota sp.jawna BISAM 7
Anna M. , F.W. SUŻYW Sp. z o.o. Market Kicek
Ewelina M. , AG Łakota sp.jawna ANANAS
Małgorzata K. , PAULINKA sp.j. M.K.T.R. Handzlik 08
Krzysztof O., F.W. SUŻYW Sp. z o.o. Market Jasień
Agnieszka G., F.W. SUŻYW Sp. z o.o. Market Jasień
Robert M., F.W. SUŻYW Sp. z o.o. Market Jasień
Józef P. , Dom Handlowy Solo, Janusz Nowak
Aleksandra F., PAULINKA sp.j. M.K.T.R. Handzlik 01
Józef P. , Edward Klyta F.H.U. Express II
Dominik P., SUPER Delikatesy
Przemysław B., Olivia Polska Sp. z o.o. Sp.k. Delikatesy Olivia
Edyta Z. , HENTEX Henryk Szemet
Paweł S., GA-GA S.J.
Andrzej K., Sklep Spożywczo-Przemysłowy Urszula Dziedzic
Mariusz K., HENTEX Henryk Szemet
Paweł P., Olivia Polska Sp. z o.o. Sp.k. Delikatesy Olivia
Krzysztof N., Olivia Polska Sp. z o.o. Sp.k. Delikatesy Olivia
Szymon N., BISAM Sp. z o.o. BISAM 8
Bogumiła G., HENTEX Henryk Szemet
Katarzyna B., Emi Market 6
Katarzyna H., PAULINKA sp.j. M.K.T.R. Handzlik 04
Małgorzata Sz., Dom Handlowy Solo, Janusz Nowak
Irena W., F.W. SUŻYW Sp. z o.o.
Dorota A., Dom Handlowy Solo, Janusz Nowak
Jacek B., Sam u Jacka Glińska Sp.J
Bożena M., F.W. SUŻYW Sp. z o.o. Market Brody
Katarzyna Ł., Olivia Polska Sp. z o.o. Sp.k. Delikatesy Olivia
Agnieszka P., F.H.U. PROFIT" K.Ostrowska, H.Ostrowski, Ł.Ostrowski sp.j.
Ilona W., Edward Klyta F.H.U. Express II
Włodzimierz S., F.W. SUŻYW Sp. z o.o.
Sylwia P., An-Mar Sp. z o.o., Sp.k. Świstak nr 1
Zofia Ł., HENTEX Henryk Szemet
Leokadia K., HENTEX Henryk Szemet
Danuta H., F.H. „Karolina” s.c.
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
Jeśli masz pytanie,
skontaktuj się z nami!
i360 Sp. z o.o.
ul. Elizy Orzeszkowej 17 lok. U5
15-084 Białystok z dopiskiem:
„Loteria Polskiej Grupy Zakupowej Kupiec”
lub
kupiec@i360.com.pl
*Pole obowiązkowe.
Adres korespondencyjny
i360 Sp. z o.o.
ul. Elizy Orzeszkowej 17 lok. U5
15-084 Białystok
Dane Organizatora
i360 Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000339847, REGON 142057582, NIP: 701 020 61 78, kapitał zakładowy: 489 375,00 złotych w całości opłacony.
Zezwolenie
Loteria promocyjna „Loteria Polskiej Grupy Zakupowej Kupiec” organizowana przez i360 Sp. z o.o. na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi 1001-IOA.4243.68.2020.S.MJ z dnia 22.09.2020 r.
Zapewnienie ochrony małoletnich przy sposobie prezentacji informacji handlowych na stronie internetowej
Wykonując obowiązek, o którym mowa w art. 15 i ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie zapewnienia ochrony małoletnich przy sposobie prezentacji informacji handlowych na stronie internetowej, organizator oświadcza, iż niniejsza strona internetowa nie zawiera informacji handlowych.
Informacje o ryzyku związanym z hazardem
Nazwy instytucji świadczących pomoc osobom z problemami hazardowymi wraz z linkiem do strony tych instytucji